Hi5 personlige værktøjer

Ifølge indianerne findes der 2 type mennesker – nemlig ”Warrior & Victim”. Alle mennesker indeholder elementer af begge typer. På Hi5 Warrior dagen, bliver du klogere på, hvad der kendetegner disse 2 typer.

High Performance er et gennemgående tema på dagen.
Er det tilfældigt, når vi mennesker lykkedes ekstraordinært godt – eller ligger der rent faktisk et mønster bag? Hos Findfremtiden arbejder vi ud fra en klar overbevisning om, at vi selv kan være med til at styre vores toppræstationer, og det mønster der ligger bag.

Du bliver opmærksom på værdien af at fungere godt sammen med andre mennesker, både ved at blive sat sammen med en buddy og i et team.

På dagen medbringer du en ambitiøs målsætning, som du ønsker at arbejde med. Med udgangspunkt i vores High Performance model, arbejder du dig frem til en konkret handlingsplan.

Du får stillet skarpt på dine værdier, og bliver bevidst om hvad det betyder for dig at leve efter dem. Derudover får du værktøjer til at opnå mere balance i dit liv og du finder ud af, at ALT kan trænes.

Findfremtidens ”HI5 Warrior”-dag giver dig konkrete redskaber, som du med det samme kan bruge i din hverdag. Du bliver samtidig i stand til at opsætte og opnå mere ambitiøse mål, såvel professionelt som personligt.