Hi5 strategiplanlægning

 

Hi5 strategiplanlægning

Nogle virksomheder mangler en klar og tydelig strategi. Andre virksomheder står i en situation, hvor de har en gennemarbejdet og velformuleret strategi, men hvor strategien ikke bliver ført ud i livet. Det er ikke bare spildt arbejde, men kan have en direkte negativ effekt.

Find Fremtidens kursusforløb i strategiplanlægning tager udgangspunkt i, hvordan vi kan gøre både vision, mission og strategi levedygtige og operationelle, og i hvordan forståelse og ejerskab blandt både ledelse og medarbejdere danner grundlag for den kultur, I som organisation eller virksomhed ønsker at udvikle.

På den ledelsesmæssige del har vi gode erfaringer med at tydeliggøre og/eller udvikle virksomhedens ledelsesværktøjer og få skabt en kultur, hvor du som leder bliver i stand til at få det bedste ud af dig selv og dine medarbejdere samt forbedre virksomhedens mentale sundhed og i sidste ende opnå en bedre bundlinje.

Alle vores forløb er konceptualiserede. Det betyder, at konceptet er udviklet og testet. Det er den faste substans, som sikrer kvalitet. Samtidig arbejder vi ud fra en viden om, at alle forløb bliver bedst, hvis I selv er med til at forme dem – så lad os høre, hvilket omfang, prisniveau, cases mv., der passer bedst til jer

I er altid meget velkomne til at ringe til Bo Tolstrup og høre nærmere: 217 217 84