Hi5 styrker og særheder

 

Hi5 styrker og særheder

Find Fremtidens kursusforløb styrker og særheder er et kursus, som er bygget op omkring JTI-profiler. JTI-profiler er personlighedstests baseret psykiater Carl Jungs opdeling i personlighedstyper. Vi arbejder på den måde, at I hver især på forhånd udfylder en JTI-test, som danner udgangspunkt for vores fælles arbejde på selve kursusdagen.

Ud over en god oplevelse sammen, lærer I på kursusdagen:

  • Hvordan I kan udnytte hinandens kompetencer og færdigheder bedst muligt i jeres teams.
  • Hvilke præferencer, der skal bruges, når I tager hul på en ny opgave, hvilke præferencer i selve løsningen af opgaven eller procesforløbet, og hvilke præferencer der skal bruges til at afslutte opgaven.
  • Sidst, men ikke mindst, får I en bedre forståelse af hinandens styrker – og særheder. Vi griner sammen af vores særheder og vender dem fra irritationsmomenter til også at blive styrker.

Der er mulighed for individuel feedback på jeres personlighedstests.

Alle vores forløb er konceptualiserede. Det betyder, at konceptet er udviklet og testet. Det er den faste substans, som sikrer kvalitet. Samtidig arbejder vi ud fra en viden om, at alle forløb bliver bedst, hvis I selv er med til at forme dem – så lad os høre, hvilket omfang, prisniveau, cases mv., der passer til jer.

I er altid meget velkomne til at ringe til Bo Tolstrup og høre nærmere: 217 217 84